نمایش 9 24 36

کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش از علی اکبر نصیری

180,000 تومان

کتاب فلسفه تعلیم و تربیت (رسالت مدرسه در رویکرهای فلسفی، عرفانی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی)

60,000 تومان

کتاب مسائل آموزش و پرورش از محمدطاهر معیری

120,000 تومان

کتاب درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی (رویکرد تطبیقی) از بهروز رفیعی

105,000 تومان

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت از علی شریعتمداری

188,000 تومان

کتاب درآمدی به فلسفه از میرعبدالحسین نقیب‌زاده‌جلالی

63,000 تومان

کتاب نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش از میرعبدالحسین نقیب‌زاده‌جلالی

175,000 تومان