گاهی وقتا ها شده است که نیاز به جزوه درسی یا کتابی دارید. که اگر قرار باشد  حتی به نزدیک ترین کتابفروشی بروید و پی آن بگردید. ساعت ها و شاید چند روز از وقت با ارزشتان و همچنین انرژی تان را صرف کنید و این اصلا خوشایند نیست.

     ما در کتاب فروشی پیام اندیشه  این امکان را فراهم کرده ایم که شما دوستان عزیز به راحتی بتوانید. در کمترین زمان ممکن به کتاب خود دست یابید. و با مطالعه و افزایش سطح دانش خود تاثیری زیاد در سطح سواد و فرهنگ کشور عزیزمان داشته باشید.

    گویند:((به خاطر میخی نعلی افتاد،به خاطر نعلی اسبی افتاد،به خاطر اسبی سواری افتاد،به خاطر سواری جنگی شکست خورد. به خاطر شکستی مملکتی نابود شد.و همه این ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود)).

     شاید شما به تنهایی این تاثیر را حس نکنید اما می دانیم که طبق قانون اثر مرکب. همیشه علت ها و اتفاقات کوچک دست به دست هم داده .و زنجیره ای از یک واقعه را می سازند . چه خوب است که این اتفاقات در راستای موفقیت خود وکشور عزیزمان باشد. 

 

بیایید تا با افزایش سطح کیفیت سوادمان کمکی به فرزندانمان کرده باشیم.

 

   با تشکر  
   مدیریت کتابفروشی اندیشه 
   عباس احمدی